În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale 2017, în centrul de sacrificare al Primăriei Bistriţa, avizat sanitar veterinar pentru funcţionarea în perioada 11-14.04.2017, DSVSA-BN a asigurat, pe toată perioada desfăşurării activităţilor de sacrificare miei/iezi, medici veterinari care au verificat respectarea legislaţiei sanitare veterinare cu referire la identificarea animalelor, la asigurarea bunăstării animalelor în timpul transportului, a cazării şi a manipulării şi au efectuat expertiza sanitară veterinară a mieilor aduşi pentru sacrificare.

În perioada 15.03-14.04.2017, medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA-BN au efectuat:

1. Examenul antemortem, examenul postmortem şi expertiza sanitară veterinară pentru:
8378 capete miei şi iezi tăiaţi în unităţile de abatorizare autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
928 capete miei şi iezi tăiaţi în punctul de sacrificare autorizat temporar.
Din abatoarele autorizate sanitar veterinar au fost certificate pentru piaţa din România un număr de 7102 carcase de miel, iar pentru schimburi comunitare către Germania, un număr de 1276 carcase de miel.
2. Examenul sanitar veterinar în vederea certificării către statele membre (Bulgaria, Grecia, Italia) pentru un număr de 33706 capete miei.
3. 129 controale în: unităţi de prelucrare lapte, abatoare, în punctul de sacrificare autorizat temporar, carmangerii, măcelarii, brutării si patiserii, depozite alimentare, unităţi de vânzare cu amănuntul, supermarketuri, unităţi de alimentaţie publică, pieţe agroalimentare, târguri de animale, controale în trafic a mijloacelor de transport animale şi produse alimentare.

Principalele neconformităţi constatate de către inspectorii DSVSA-BN au fost:
– nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
– manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
– comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea condiţiilor de igienă conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
– ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare
– deţinerea sau transportul de animale neidentificate şi neînregistrate, fără documente sanitare veterinare.
În urma controalelor au fost aplicate, în conformitate cu prevederile HG 984/2005, cu modificările şi completările ulterioare 20 sancţiuni contravenţionale în valoare de 20520 lei si 2 avertismente şi s-au retinut oficial 177 kg amestecuri de fructe uscate neetichetate conform Reg. CE 1169/2011.

SPUNE-TI PAREREA